Dạng chân cho người tình mút cu người run lên Mako Iga, tôi đi xuống dưới nhà thì đã thấy anh lâm đã dậy và ngồi hút thuốc ở ghế, vẫn trở vờ như không biết gì, tôi cười vui vẻ nói chuyện thân thiết với anh, hai anh em người yêu nói chuyện qua loa được vài phút thì có lẽ chắc anh lâm ngại tôi nên lấy lí do em người yêu dung gọi phải về ngay, tôi biết chắc đêm qua hai người cũng phải có tí ti nên em người yêu vợ tôi ngày hôm đó ngủ đến tận 12h trưa mới dậy, phim xxx đụ người yêu Mako Iga nhìn vợ vẫn vô…