Nghỉ ngơi ba ngày khi chịch cùng chị của người yêu ngực to Tsubasa Amami, mình đi đâu cả ngày làm người ta chờ mãi, Tsubasa Amami nhìn nó rồi đi vào nhà, phim xnxx vụng trộm cùng Tsubasa Amami quái sao không cười với nó nhỉ, chút nó lui cui đóng cửa thì Tsubasa Amami ra anh chờ Tsubasa Amami lâu nên giận đó hả, đi gì mà khiếp thế, chờ muốn dài cổ luôn lâu ngày mới lên chơi nên anh Tsubasa Amami giữ lại bắt ăn tối rồi mới cho về, anh ăn gì chưa chưa, lo muốn chết, sợ Tsubasa Amami có chuyện gì ăn uống sao nổi ngố ah, đi qua nhà Tsubasa Amami chứ làm…